Sprendimai

Individualūs gyvenamieji namai

Individualių gyvenamųjų namų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai. Toliau...

Daugiabučių gyvenamųjų namų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai. Toliau ...

Administracinių pastatų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai.  Toliau ...

Specialios paskirties pastatų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai.   Toliau ....

Visuomeninių pastatų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai.  Toliau ...

Pramoninių pastatų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai.  Toliau ...